BOOK YOUR STAY
10
Jun, 2023
11
Jun, 2023
Created with Sketch. 1 Created with Sketch.
Adults
Created with Sketch. 0 Created with Sketch.
Children

Política de privacitat

CABANYES ENTRE VALLS SL, en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del Lloc web: www.cabanyesentrevalls.com, s’inclouen en els fitxers automatitzats específics d’usuaris dels serveis de CABANYES ENTRE VALLS SL La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l’acompliment de tasques d’informació, assessorament i altres activitats pròpies de CABANYES ENTRE VALLS S.L. Aquestes dades únicament seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l’únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada. CABANYES ENTRE VALLS S.L. adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació dels mateixos. L’usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació reconeguts en el citat Reglament (UE). L’exercici d’aquests drets pot realitzar el propi usuari a través d’email a: info@cabanyesentrevalls.com oa l’adreça: Mas Espunya s / n, C.P. 17813 – La Vall de Bianya (Girona). L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a CABANYES ENTRE VALLS S.L.

 

Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?
En CABANYES ENTRE VALLS S.L., tractarem les teves dades personals recaptades a través del Lloc Web: www.cabanyesentrevalls.com, amb les següents finalitats:

 

En cas de contractació dels béns i serveis oferts a través d’www.cabanyesentrevalls.com, per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora de l’servei.
Enviament d’informació sol·licitada a través dels formularis disposats a www.cabanyesentrevalls.com.
Remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i / o publicitat de www.cabanyesentrevalls.com i de el sector.
Et recordem que pots oposar-te a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça indicada anteriorment. Els camps d’aquests registres són d’ompliment obligatori, sent impossible realitzar les finalitats expressades si no s’aporten aquestes dades.

 

Per quant de temps es conserven les dades personals recollides?
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no demanis la seva supressió i durant el termini pel qual es puguin derivar responsabilitats legals pels serveis prestats.

 

Legitimació:
El tractament de les teves dades es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

La sol·licitud d’informació i / o la contractació dels serveis de CABANYES ENTRE VALLS S.L., els termes i condicions es posaran a la teva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació.
El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que et vam informar posant a la teva disposició la present política de privacitat, que després de la lectura de la mateixa, en cas d’estar conforme, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d’una casella disposada a l’efecte.
En cas que no ens facilitis les teves dades o el facis de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant de el tot impossible proporcionar la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

 

Destinataris:
Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a CABANYES ENTRE VALLS S.L., llevat obligació legal.

 

Dades recopilades per usuaris dels serveis
En els casos en què l’usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal en els servidors d’allotjament compartit, CABANYES ENTRE VALLS S.L. no es fa responsable de l’incompliment per part de l’usuari de l’RGPD.

 

Retenció de dades en conformitat a la LSSI
CABANYES ENTRE VALLS S.L. informa que, com a prestador de servei d’allotjament de dades i en virtut del que estableix la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per identificar l’origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació de servei. La retenció d’aquestes dades no afecta el secret de les comunicacions i només podran ser utilitzats en el marc d’una investigació criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a disposició dels jutges i / o tribunals o de l’Ministeri que així els requereixi . La comunicació de dades a les Forces i Cossos de l’Estat es farà en virtut al que disposa la normativa sobre protecció de dades personals.

 

Drets propietat intel·lectual www.cabanyesentrevalls.com
CABANYES ENTRE VALLS S.L. és titular de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual, industrial, “know how” i tots els altres drets guarden relació amb els continguts de la pàgina web www.cabanyesentrevalls.com i els serveis oferts en el mateix, així com dels programes necessaris per seva implementació i la informació relacionada. No es permet la reproducció, publicació i / o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, de la pàgina web www.cabanyesentrevalls.com sense el consentiment previ i per escrit.

 

Propietat intel·lectual del programari
L’usuari ha de respectar els programes de tercers posats a la seva disposició per CABANYES ENTRE VALLS S.L., tot i ser gratuïts i / o de disposició pública. CABANYES ENTRE VALLS S.L. disposa dels drets d’explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari. L’usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat, sobre el programari necessari per a la prestació de servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment de l’servei, excepció feta dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la durada dels mateixos. Per a tota actuació que excedeixi el compliment de l’contracte, l’usuari necessita autorització per escrit per part de CABANYES ENTRE VALLS SL, quedant prohibit a l’usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat de CABANYES ENTRE VALLS SL, assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d’una actuació negligent o maliciosa per part seva.

 

Propietat intel·lectual dels continguts allotjats
Es prohibeix l’ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per CABANYES ENTRE VALLS S.L. i, en particular de:

La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.
La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer de CABANYES ENTRE VALLS S.L., resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.
Els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.
La recollida i / o utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que disposa Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació dels mateixos.
La utilització de servidor de correu de l’domini i de les adreces de correu electrònic per a l’enviament de correu massiu no desitjat.
L’usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut de la seva web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d’hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors. L’usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament de l’servei en línia, comerç electrònic, drets d’autor, manteniment de l’ordre públic, així com a principis universals d’ús d’Internet. L’usuari indemnitzarà CABANYES ENTRE VALLS S.L. per les despeses que generés la imputació de la CABANYES ENTRE VALLS S.L. en alguna causa que fos responsabilitat a l’usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d’una decisió judicial no definitiva.

 

Protecció de la informació allotjada
CABANYES ENTRE VALLS S.L. realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, però no es responsabilitza de la pèrdua o l’esborrat accidental de les dades per part dels usuaris. De la mateixa manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrats pels usuaris, ja que les dades esmentades podrien haver estat suprimits i / o modificats durant el període de temps transcorregut des de l’última còpia de seguretat. Els serveis oferts, excepte els serveis específics de backup, no inclouen la reposició dels continguts conservats en les còpies de seguretat realitzades per CABANYES ENTRE VALLS S.L., quan aquesta pèrdua sigui imputable a l’usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa d’acord amb la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l’usuari. La reposició de dades esborrats només està inclosa en el preu de l’servei quan la pèrdua de l’contingut sigui deguda a causes atribuïbles a CABANYES ENTRE VALLS S.L.

 

Comunicacions comercials
En aplicació de la LSSI. CABANYES ENTRE VALLS S.L. no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes. En el cas d’usuaris amb els quals hi hagi una relació contractual prèvia, CABANYES ENTRE VALLS S.L. si està autoritzat a l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de CABANYES ENTRE VALLS S.L. que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client. En tot cas, l’usuari, després d’acreditar la seva identitat, podrà sol·licitar que no se li faci arribar més informació comercial a través de l’email info@cabanyesentrevalls.com.